MoskNee

Nederland is geen islamitisch land en mag dat ook nooit worden. Toch zien we invloed van de islam hand over hand toenemen.

Met de opening van de eerste moskee in Nederland in 1955, kreeg de islam concreet vorm in onze publieke ruimte. Onder invloed van de snel groeiende moslimbevolking – in 2013 rond de 1 miljoen personen – is het aantal moskeeën fors toegenomen. Inmiddels telt Nederland er maar liefst meer dan 450. En dat zijn er veel. Heel veel. Wat zou het mooi zijn, een Nederland zonder moskeeën.

De PVV zegt daarom ook: genoeg is genoeg. Wat ons betreft komt er geen enkele moskee meer bij in Nederland. En tot die tijd in ieder geval nergens binnen de bebouwde kom.

Daar waar de komst van een moskee wordt aangekondigd onstaat vaak protest. En terecht, mensen willen geen islamitische tempel naast de deur. Behalve de praktische problemen die de komst van een moskee met zich meebrengt (overlast, verkeershinder en welstand) wordt ook het karakter van de wijk aangetast en ervaren velen dat de leefbaarheid afneemt.

Hulp van bange en politiek-correcte bestuurders hoeven mensen met bezwaren niet te verwachten. Door de bureaucratische rompslomp en onduidelijkheden hoe men een bezwaarprocedure kan beginnen, raakt men vaak ontmoedigd. En dat is zonde.

De PVV wil mensen met bezwaren daarom ondersteunen en ze enkele handvatten aanreiken in hun verzet tegen de komst van een moskee. De website mosknee.nl is daarom te raadplegen voor iedereen die tips wil op dit terrein, voorbeelden van bezwaarschriften zoekt en zich afvraagt of en waar anderen in verzet zijn gekomen. Ook zullen wij als PVV in de Tweede Kamer het kabinet steeds opnieuw confronteren met het verzet tegen de verdere islamisering en de bouw van nieuwe moskeeën.

Naast bruikbare tips, links naar voorbeelden en een stappenplan voor de eerste weken, kunt u ook aangeven waar bij u een moskee staat gepland waar u niet van bent gediend.

De juiste weg in procedureland kennen, tijdig bezwaar aantekenen en weten dat u niet alleen staat, zal helpen bij uw verzet.

De PVV zegt: MoskNee!

maak-melding

geen-moskeeen

banner-geert